2008-02-08

Obama - Clinton, 5 - 1

Det blev mer än en pint. Betydligt mer. Så jag väntar på att kunna gå och lägga mig.

Under tiden:

Hillary må ha flest delegater säkrade efter Super Tuesday.

Men Barack Obama har fem gånger fler andrahandskontakter på LinkedIn, som i sin tur är förstahandskontakter med mig, än Hillary.

Det måste betyda något.Inga kommentarer: