2007-01-19

Sankta Lucifer?

Mot slutet av föreställningen tyckte E att det var för lite rock'n'roll i Ugglans och Blåmesens luciafirande.

Inga kommentarer: