2008-05-05

Reklambroschyren utvecklad

Våren 1972 bodde jag i två månader på Гостиница Академии Наук СССР - Sovjetunionens Vetenskapsakademis Hotell i Moskva. Igår scannade jag in den här samtida reklambroschyren för hotellet, och övade mig på att översätta stycken av den.

En iakttagelse är att reklam aldrig var det främmande element man kunnat tro i den kommunistiska mönsterstaten. Sovjet hade t.ex. TV-reklam långt före Sverige. Trots att det var en och samma stat som ägde alla olika producenter (och stundals ansåg sig äga konsumenterna också).

En annan iakttagelse är att reklamen umgicks lika selektivt med sanningen där som här. Jag gjorde ett återbesök på hotellet sommaren 1988, och visst fanns det badkar på rummet - men varmvattnet var avstängt hela juli månad. Och visst fanns det en restaurang - men ingen mat.

Hotellet finns fortfarande kvar och enligt dess hemsida genomgick det en omfattande renovering 2000. Sovjetunionens Vetenskapsakademi är förstås numera Ryska Federationens d:o, och hotellet saluför sig under det kortare namnet "Akademihotellet" (Гостиница Академическая). De skryter fortfarande med närheten till Gorkij-parken, men i tillägg till rumstyperna enkel, dubbel, "halvlyx" och "lyx" från '72, har de nu också kategori "Biznes". De arga tanterna säger de inget om.Inga kommentarer: