2008-05-04

Det här är en reklambroschyr


... för Sovjetiska Vetenskapsakademins Hotell i Moskva, från 1972. Förklaring följer.

Inga kommentarer: