2007-12-07

E har metafysiska funderingar

Jag tror inte på rymden. Men jag tycker det är bra att den finns.

Inga kommentarer: