2014-09-11

Lillefar och jag

Lite nyfiken på Google Bildsöks matchningsalgoritmer. Är jag verkligen lik han där uppe till höger? Till utseendet?

Inga kommentarer: